İletişim

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü TeknoPark Ar-Ge Binası A-1
Kat:1 No:103, İstanbul/Türkiye
+90 212 483 72 22
info@ubit.com.tr